Atmosfer Kontrollü Soğuk Oda

Ürünlerin hasat sonrası ömrünün uzatılabilmesi, soğutma sistemleri ve atmosfer kontrollü muhafaza ile mümkün olabilmektedir. Atmosfer kontrollü depolarda, ürünün etrafını saran atmosfer, normal atmosferdeki düzeyinden farklı olacak şekilde, ortama gaz ilave ederek veya ortamdan gaz uzaklaştırarak değiştirilmektedir. Soğutma sistemi, standart soğuk depolar ile aynıdır. Farklı olarak, oda içerisindeki hava bileşiminin değiştirilmesi ve değiştirilen bu havanın korunmasına yardımcı olacak gaz sızdırmazlığının sağlanması gerekmektedir. Kontrol atmosferli muhafazada, ortam atmosferindeki oksijen (O2) oranının azaltılmasına bağlı olarak, ürünlerin solunum hızı düşmekte, metabolizma yavaşlamakta, sonuçta da olgunlaşma ve yaşlanma geciktirilmektedir. Bu da ürünlerin normal muhafaza sürelerinden daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlamaktadır.


Atmosfer Kontrollü Soğuk Oda

Atmosfer Kontrollu Soğuk Oda sunumunu indirmek için tıklayınız.

Atmosfer kontrollü soğuk odalarda depolanan meyve ve sebzenin en uygun koşullarda muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Sebze ve meyveler toplandıktan sonra da gelişimlerini sürdürürler. Havadan oksijen (O2) alır, karbondioksit (CO2) verirler. Meyvenin bozulması, çürümesi bu sürecin sonucudur.


Atmosfer kontrollü soğuk odalarda oksijen neredeyse yok edilir, azotlu bir ortamın oluşturulması sağlanır. Bu ortamda saklanan sebze ve meyveden üreyen zarar verici karbondioksit ve etilenin (C2H4) emilir ve ideal ısı derecesinin sağlandığı bir ortam sağlanır.