Yanıcı Parlayıcı Tehlikeli Madde Deposu

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’ne göre yanıcı-parlayıcı maddelerle imalat yapan ya da bu maddeleri ve malzemeleri stoklamak mecburiyetinde olan kurumlarda bu maddelerin özel bir alanda tutulması öngörülmektedir.

Buna göre fabrikaların, imalathanelerin, depo ve antrepoların yanıcı-parlayıcı maddeleri sınıflarına göre ayırarak yangın riskinin kontrol altına alındığı bölme veya depolarda saklanması gerekmektedir.

Firmamız; Yanıcı parlayıcı madde deposu konusunda, "Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği" ne uygun olarak ruhsat almaya hazır halde taşınabilir hazır sistem yanıcı-parlayıcı depolar üretmektedir.

Yanıcı Parlayıcı Tehlikeli Madde Deposu

Yanıcı Parlayıcı Tehlikeli Madde Deposu sunumunu indirmek için tıklayınız.

Yanıcı Parlayıcı Tehlikeli Madde Deposu

Flammable Flammable Hazardous Material Storage